About – Carpe Diem Academy
713 Woody Street, Wingate Park, Pretoria

About Carpé Diem Academy

Carpé Diem Academy is a dual medium high school in the heart of Pretoria East, registered with the Department of Education and Umalusi. We strive to provide the best education to each learner whilst helping them to reach their full potential as young adults. We empower learners to take on the world outside of school and equip them with the necessary skills to become successful in all aspects of life.

At Carpé Diem Academy we live by our motto ACHIEVE, BELIEVE and BECOME. We invite you to come as you are, with all the challenges and difficulties that you might see as a hurdle. At Carpé Diem Academy we will help you turn the hurdle into a stepping stone to success!

Ons maak die verskil aan u kind

Carpe Diem Academy streef daarna om leerders nie net op akademiese vlak by te staan nie maar ook om geestelik en emosioneel te ontwikkel. Elke leerder is uniek en elke leerder se omstandighede is uniek. Ons beoog om elke leerder se uniekheid te versorg en om dit te bevorder om in die wêreld na skool aan te pas en ‘n verskil te maak.

Carpe Diem Academy strives towards supporting and developing learners not only on an academic level but also spiritually and emotionally. Each learner is unique and each learner’s circumstances are unique therefore our aim is to nurture each learner’s individuality and uniqueness and help them to grow and adapt to the world outside school and to truly make a difference in the world.

We are more than just a school

At Carpe Diem Academy Pretoria East, Wingate Park we pride ourselves in preparing each leaner for life after school. The subjects that we offer together with the career counselling fully equip learners to enter the world as successful young adults and to make informed career choices. In doing so, learners can make a significant difference in the world as complete and balanced young individuals.

By Carpe Diem Academy Pretoria Oos, Wngate Park rig ons onself daarnatoe om elke leerder gereed te maak vir die lewe buite die skoolomgewing. Die vakke wat ons aanbied tesame met die loopbaanvoorligting rig leerders ten volle toe om as ‘n suksesvolle jong volwassene die wêreld te betree en ‘n ingeligte loopbaan keuse te maak. Sodoende kan leerders as ‘n volwaardige en gebalanseerde jong mens ‘n daadwerklike verskil maak in die wêreld.

BELIEVE ACHIEVE BECOME

School Video

At Carpé Diem Academy we live by our motto ACHIEVE, BELIEVE and BECOME

Carpé Diem Academy is ‘n dubbel-medium hoërskool in die hartjie van Pretoria Oos

School News & Updates

Upcoming Events

Keep up with the latest upcoming events

No event found!

Where to find us