Sports and Culture – Carpe Diem Academy
713 Woody Street, Wingate Park, Pretoria

Sport

Weens die grootte van die skool het Carpe diem Academy nie ‘n uitgebreide sportprogram nie. Leerders word egter aangemoedig om liggaam en gees te ontwikkel en Carpe diem Academy moedig deelname aan sport binne en buite die skool aan.

Die leerders wat die wenners by die Skaak week en tafeltennis week is ontvang nie net spog regte nie maar ook ‘n wissel trofee aan die einde van die jaar. Al die leerders wat deelneem van die skaak dag teen ander skole ontvang ook ‘n sertifikaat vir deelname. Leerders wat presteer het op die atletiek veld word ook erken by ons jaarlikse meriete aand.

Due to the size of the School, Carpe Diem Academy does not have an extensive sports program. Learners are however encouraged to develop both body and mind and Carpe Diem Academy encourages participation in sport inside and outside of the school.

Learners who excel at our chess and table tennis events do not just get bragging rights but also a trophy at the end of the year. All our learners who take part in our exhibition against other schools also receive a certificate of participation. Learners who perform well during our athletics event also get recognition at our awards ceremony at the end of the year.

Begin your journey with us

2024 applications are still open

We don’t just give students an education and experiences that set them up for success in a career. We help them succeed in their career—to discover a field they’re passionate about and dare to lead it.

Athletics / Atletiek

Carpe Diem Academy het nog elke jaar by van ons buur-hoërskole ingeskakel vir atletiek. Ons bied die geleentheid aan vir die atletiek liefhebbers en enige ander leerder wat wil deelneem aan ons atletiek dag.

Carpe Diem Academy has an athletics day every year in cooperation with our neighbouring schools where learners have the opportunity to compete with learners from other schools in a variety of track and field events

Rugby

Seuns wat daarin belangstel om rugby te speel, word die geleentheid gegun om met die naburige skole en rugbyklubs te skakel waarmee ons ‘n verhouding het. Hulle kan met trots elke Vrydag hul kleure by die skool vertoon.

Boys that are interested in playing rugby are given the opportunity to link up with the neighbouring schools and rugby clubs that we have a relationship with. They can proudly display their colours at school every Friday.

7’s Rugby:

Carpe Diem Academy participates in the 7s rugby event for private schools in Gauteng with the sole aim of growing talent and developing the sport of rugby.

Chess

Carpe diem het elke jaar ‘n in-huis skaakkompetisie, asook ‘n vriendelike uitstalling teen ‘n mededinger skool. Leerders hoef nie deskundiges te wees om in hierdie geleenthede te kompeteer nie, dit is daar om te geniet en nuwe vaardighede te ontwikkel. Die in-huis kompetisie laat leerders speel vir die beste plek in hul onderskeie klasse waarna die graadkampioene bepaal word. Hulle kompeteer dan ver die titel van Skool Kampioen. Leerders word baie opgewonde in die derde kwartaal omdat hulle nie kan wag vir skaak week om te begin nie.

Carpe Diem has an in-house chess competition every year as well as friendly exhibition against a rival school. Learners need not be experts to compete in these events, it is there to be enjoyed and to develop new skills. The in-house competition lets learners play for the top spot in their respective classes after which the grade champions are determined. They compete for the title of School Champion. Learners get very excited in the third term as they cannot wait for chess week to start.

Table Tennis / Tafeltennis

Hierdie is ook een van die sport soorte waarna ons leerders uit sien om te speel. Hulle kan nie wag vir die tafeltennis week / kompetisie nie. Hier is dit nou waar hulle vir mekaar wys wie is die baas en wie is beter as die ander een. Ons het ook ‘n binnehuis kompetisie wat binne in die junior en senior fase gebeur. Leerders speel hulle harte uit om die wenner van die fase te wees.

This is also one of the sports that our learners look forward to playing. They cannot wait for the Table Tennis week/competition. Here is where they show one another who is the boss and who is better than the other one. We also have an internal house competition that happens within the junior and senior phase. Learners play their hearts out to be the winner of the phase.

Cross Country

Crosscountry is a open-air running activity usually on trail routes or rougher terrains. Training takes place either at school or at the Wolwespruit trails.

Hiking Tours

Our calendar includes a grade 10 and 12 hiking trip each year to the Kingdom Trails in the Loskop area. The learners are accompanied by several staff members of Carpe Diem Academy who are first aid trained with hiking experience. Our aim with these trips is to promote class/team spirit amongst the learners. The hiking trip is a fun activity that helps build character and bonds between the learners.

Culture / Kultuur

Leerders word aangemoedig om hulself te ontwikkel en te leer om met hulle eweknieë te sosialiseer. Verskeie geleenthede word regdeur die jaar gereël met gereelde geleenthede wat vaste gunstelinge onder die leerders is.
Learners are encouraged to develop themselves and learn to socialize with their peers. Various events are arranged throughout the year with some regular events being firm favourites with the learners.

Carpies got Talent

Elke jaar het ons die ‘Carpies Got Talent’ kompetisie. Dit is ‘n geleentheid vir leerder om hul kreatiwiteit en talente in sing, dans, of enige ander talent onder die son, vir die res van die skool te wys. Ons hoop dat, deur deel te neem, leerders sal groei in hul selfvertroue en ook ander leerders sal inspireer om ‘n maniere te vind om hul kreatiwiteit uit te beeld.

Every year we host our talent show ‘Carpies Got Talent’. Whether it be singing, dancing, or anything else under the sun, this is a great opportunity for learners to express their creativity and showcase their extraordinary skills. We hope that in participating, learners can grow in confidence and also inspire other learners to pursue avenues to express their creativity.

International Day / Internasionale Dag

Ons wil ons leerders aanmoedig onm hul bewustheid en waardering van ander lande en kulture uit te brei. In die derde kwartaal word daar aan elke klas ‘n land toegeken wat hulle moet gaan navorsing oor doen. In die weke wat volg begin leerders voorberei vir Internasionale dag waar hulle ‘n stalletjie moet beman wat ‘n uitbeelding moet hê van die land wat aan hul toegeken is, ‘n bekende kossoort van die land bemark en verkoop, asook ‘n dans opvoer wat geassosieer word met die land se kultuur.

We want to encourage our learners to expand their horizons by experiencing and learning to appreciate other cultures. In the third term each class has a random country assigned to them which they should research. In the weeks that follow learners take time in their various groups to prepare for International Day, where they get the opportunity to have a exhibit on their assigned country, sell one of its local cuisines and also perform a dance associated with the culture.

Games Night

Een keer elke kwartaal, kom ‘n groot hoeveelheid van die skool se leerders en staf bymekaar vir ‘Games Night’. Dit begin Vrydag middag na skool en gaan deurnag tot vroeg die Saterdag oggend. Dit is ‘n lekker aand van kuier, pizza eet en vol van bord-, rekenaar- en kaartspeletjies.

Once per term, a large number of school learners and staff get together for ‘ Games Night ‘. It starts on Friday afternoon after school and through the night until early the Saturday morning. It is a nice evening of socializing, eating pizza and playing a range of Boardgames, computer and card games.

Eco Club

The purpose of the eco-club at Carpe Diem academy is to take small groups of learners on short hikes around Pretoria. Their experience will bring them closure to nature and introduce them to the joys of hiking. They will be shown the basics of hiking and also made aware of the detrimental effects of pollution, invasive plants and other enviromental problems.

Upcoming Events

Keep up with the latest upcoming events

No event found!

Where to find us