Online Classes / Aanlyn Klasse – Carpe Diem Academy
713 Woody Street, Wingate Park, Pretoria

Online Classes / Aanlyn Klasse

Carpé Diem Academy provides online classes for all grades and subjects during the COVID-19 lockdown to ensure that learners are not falling behind and that their minds are kept agile, all while a sense of responsibility is being taught to the learners.

Carpé Diem Academy verskaf aanlyn klasse vir alle grade en vakke tydens die  COVID-19  afsondering om te verseker dat leerders nie agter val nie en dat hulle gedagtes ratse gehou word, alles terwyl ‘n gevoel van verantwoordelikheid aan die leerders geleer word.

Leave a comment